DURFF

Disclaimer

Privacy verklaring

Wet bescherming persoonsgegevens
Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand alwaar persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Dit bestand is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Durff houdt zich in alle gevallen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van dienstverlening legt Durff gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst zoals bijvoorbeeld onze gastenadministratie en/of het verlenen van overige diensten zoals de informatieaanvraag administratie, of administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen.

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gericht informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven en uw mening daarover te vragen, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en (voordeel)aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Voor zover wettelijk vereist vraagt Durff uw toestemming, voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen kunt u ons dat, per e-mail, laten weten. U kunt hiervoor de volgende e-mailadres gebruiken:  info@Durff.nu .

Wijzigen of verwijderen van gegevens
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan wel tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U heeft verder het recht om ons te verzoeken u ervan op de hoogte te stellen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot deze gegevens.